Postrek proti komarom

Nadmerný výskyt komárov nepriaznivo ovplyvňuje naše životné podmienky. Vzhľadom na fakt že komáre sa v našich zemepisných šírkach vyskytujú všade, je ich úplná likvidácia takmer nemožná.

Účinné a reálne je ale regulácia tohto hmyzu. Na reguláciu naša firma používa profesionálny mlhovač, ktorý vytvára jemnú hmlu pre zvýšenie efektivity postreku. Táto hladká hmla je schopná dostať sa do výšky 5 až 6 metrov, a takto komáre iste dochádzajú ku kontakte s prípravkom. Využívame takzvané bariérové postreky na budovách, prípadne postreky priľahlých porastov v ktorých sa komáre ukrývajú a čakajú na svojich hostiteľov.

 

 

 

V prípade veľkoplošných zásahov sa práce vykonávajú s ohľadom na bezpečnosť obyvateľov, zamestnancov a verejnosti tzn. v nočných hodinách, dňoch alebo časoch pracovného pokoja.

Postrek je najefektívnejší ak sa po piatich dňoch sa ošetrenie vykoná znova.