Text

Monitoring zahŕňa službu povinnej jarnej/jesennej deratizácie v zmysle zákona NR SR č. 355/2007. Službu preventívnej deratizácie vieme vykonať všetkým zákazníkom, ktorý sú zo zákona povinný objednať túto službu. Ak bolo zaznamenané prítomnosť hlodavcov, pri represívnej deratizácie zasahujeme ihneď. Výskyt hlodavcov treba riešiť hneď pretože ich prítomnosť ja vážnym dôvodom znečistenia prostredia.

Sme pripravení poskytnúť vám nasledujúce služby:

  • ekologické hubenie všetkého škodlivého hmyzu a hlodavcov (potkanov, myší, blchy, ničenie ploštíc, komárov, cvrčkov, ôs, sršňov,  chrobákov, múch, rybeniek, švábov, rusov domácich, potemníkov, skladiskových škodcov a iných).
  • vykonávame špeciálne ochranné deratizácie zo zákona podľa platných vyhlášok obcí, požiadaviek Európskej Únie a systémov riadenia HACCP.
  • ponúkame celoročnú starostlivosť o prevádzkarne a sklady v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 

Zaistíme vám deratizáciu a dezinsekciu od preventívnych opatrení až po akútne zásahy. Deratizačnú činnosť vykonávajú naši skúsení a odborní pracovníci, ktorí vám s pomocou vysoko účinných a pre vás bezpečných deratizačných a dezinsekčných prostriedkov zaistia maximálnu účinnosť samotnej deratizácie či dezinsekcie. Naša spoločnosť používa iba ekologické prípravky, ktoré sú minimálne toxické pre človeka a domáce zvieratá.