Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorá sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Deratizácia sa robí za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavce spôsobujú. V zmysle s biologickou aktivitou hlodavcov je zákonom stanovené vykonanie deratizácie 2-4 krát ročne v obdobiach: jar a jeseň.

Naša odborná firma sa postará o deratizáciu vašich priestorov za vás. Ak chcete prenechať túto záležitosť skúseným deratizérom neváhajte nás kontaktovať.

Zaistíme vám deratizáciu od preventívnych opatrení až po akútne zásahy. Deratizačnú činnosť vykonávajú naši skúsení a odborní pracovníci, ktorí vám s pomocou vysoko účinných a pre vás bezpečných deratizačných prostriedkov zaistia maximálnu účinnosť samotnej deratizácie. Naša spoločnosť používa iba ekologické prípravky, ktoré sú minimálne toxické pre človeka a domáce zvieratá.

myš domáci, potkan čierny a hnedý, hraboš poľný, hryzec vodný