Appointment

Dezinsekcia je súbor metód a postupov, ktorého cieľom je likvidácia hmyzu alebo článkonožcov, ktorý sú z hygienického hľadiska významný prenášači choroboplodných zárodkov. Hmyz je hospodársky významný ako škodca na surovinách, produktoch, skladovaných materiáloch a objektoch. 

Naša firma používa vždy najvýhodnejší prostriedok na daný problém, samozrejme v stanovených koncentráciách a intervaloch ktoré sú prispôsobené hlavne biologickým schopnostiam škodcov, aby sa zabránilo prípadnej rezistencie (odolnosti) keď hmyz prežíva aj v nepriaznivých podmienkach. Zaručujeme Vám diskrétnosť a profesionálny servis. 

Zaistíme vám dezinsekciu od preventívnych opatrení až po akútne zásahy. Dezinsekčnú činnosť vykonávajú naši skúsení a odborní pracovníci, ktorí vám s pomocou vysoko účinných a pre vás bezpečných dezinsekčných prostriedkov zaistia maximálnu účinnosť samotnej dezinsekcie. Naša spoločnosť používa iba ekologické prípravky, ktoré sú minimálne toxické pre človeka a domáce zvieratá.

 • komár
 • mucha
 • moľa
 • mravec faraónsky
 • mravec obecný
 • rus domáci
 • ploštica posteľná 
 • šváb obyčajný
 • šváb hnedopásavý
 • osa
 • kliešť
 • pilous čierny
 • pilous ryžový
 • potemnik múčny
 • potemník skladový
 • roztoč
 • červotoč
 • červotoč chlebový
 • svrček domový
 • zavijec