Plynovanie je vysoko účinný spôsob na odstránenie škodcov všetkého druhu. Plyn je veľmi nebezpečný, preto patrí do rúk profesionálom, ktorý majú na vykonávanie tejto služby oprávnenie.

Plynovať sa môže akákoľvek paleta, vagón, komodita. Všetky druhy obilia, ovocie, zelenina, drevo.